GALRC03sept2020

15 AOÛT/AUG – 18 OCT 2020

PAQTAQMIKT, MAQAMIKEW, WIKUOM.

UN ESPACE, UN LIEU, UN MONDE INTIME.

SPACE, PLACE, HOME.

rudi aker
Léopold L. Foulem
Séamus Gallagher
Hailey Guzik
Denis Lanteigne
Meagan Musseau
Reiko Pleau
Serge V. Richard
Lisa Theriault

Réalisée par le Collectif 3E | Curated by 3E Collective : Emma Hassencahl-Perley, Emilie Grace Lavoie et/and Erin Goodine

Ta’nuk net paqtaqmikt sa’se’wa’sitew awnaqa wikuomk ? Ta’nuk maqamikew sa’se’wa’sitew awnaqa wikuomk ? Tal tetpaqi nestmu’k u’t ta’n tleiawik aqq tal kisi’sikl ta’n tel pmiaql ktininaq ?

Paqtaqmikt, Maqamikew, Wikuom na miawi’lukutijik ta’n ne’tawlukutijik ta’n kepmite’tmɫtij paqtaqmikt, aqq ta’n kwilimitij na ta’n te’lik aqq tele’k ta’n wejiaq maqamikewiktuk. Pipanmujik ne’tawlukutijik ta’n estutek ta’n tel milukutijik klapis kis pa’qamajo’tew weleiasuti, matnaqasuti, ksite’taqnuti aqq ajkno’taqn, u’t mawitamk wejo’tk ta’n tel metuwe’k ta’n teli apaji ankite’tmɫn alsu’simkewey, kolonial, ekonomikal, aqq wutannl ta’n tel kisitasikl aqq teltekl paqtamiktuk.

Tan etek maqamikew kisitasik; ta’n te’lite’tmɫn

telei’uti aqq aqnutmaqn, mu tetpaqtenuk elita’suaqn wjit ansta’wite’taqn aqq kelei’uti. U’t ankita’suaqn aja’sik aqq kiktoqateskl ktininnaq, ta’n tel nemitu’k na pasik wejiaq meta ki’s eymuti’k. Me’ pemi sa’se’wasik aqq me’ kelnimitij. Tli’suti’l na kutey tujiw kisi melke’k aqq mu kisi aja’tun koqoey, mu kutey nike’ pituimtlnaqnipuna’q kmu’j aqq nujkmoqteqewey kuntewjij, aja’sik aqq paqjuika’sik tan teli sipita’sɫn, aqq me’ wetkulujik ketleweyuti.

Militasimk na ta’n pa’qamajo’tk wsitqamu ta’n telitasik, aqq msɫt koqoey ta’n miawe’k etek, u’t mawi’tamkewey pipanɫmatijik ta’n ne’tawlukutijik aqq mililukutijik kiaspi wejo’tmitij koqoey etek paqtaqmiktuk, aqq ankite’tmɫtij tal ki’s tmk maqamikew weji kiaspiaq kinu ta’n eymu

Leave a Reply | Laissez un commentaire